sodowy


sodowy
Woda sodowa uderzyła komuś do głowy zob. uderzyć 9.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • sodowy — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. soda: Woda sodowa. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}sodowy II {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. sód: Zasada sodowa. Ług sodowy.{{/stl 7}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sodowy — I przym. od sód Sól sodowa. Tlenek sodowy. Ług sodowy. Saletra sodowa. II przym. od soda ∆ Woda sodowa «napój musujący, woda nasycona pod ciśnieniem dwutlenkiem węgla, niekiedy z małą domieszką sody oczyszczonej» ◊ Woda sodowa uderzyła komuś do… …   Słownik języka polskiego

  • karlsbadzki — przym. od Karlsbad (Karlovy Vary) ∆ farm. Sól karlsbadzka «mieszanina soli otrzymana przez odparowanie wód mineralnych lub przez zmieszanie analogicznych soli mineralnych pochodzących z naturalnych źródeł; zawiera m.in. siarczan sodowy i kwaśny… …   Słownik języka polskiego

  • sól — ż V, DCMs. soli; lm M. sole, D. soli, N. solami 1. «skała osadowa pochodzenia chemicznego składająca się głównie z halitu; bezbarwny, przezroczysty minerał powstający wskutek odparowywania płytkich zatok morskich i słonych jezior; używana głównie …   Słownik języka polskiego

  • Janikowo — Janikowo …   Deutsch Wikipedia

  • azotan — m IV, D. u, Ms. azotannie; lm M. y chem. azotany «pochodne nieorganiczne (sole) lub organiczne (estry) kwasu azotowego; sole substancje krystaliczne rozpuszczalne w wodzie i mające silne właściwości utleniające; stosowane jako nawozy mineralne,… …   Słownik języka polskiego

  • boraks — m IV, D. u, Ms. borakssie, blm chem. «związek chemiczny, uwodniony czteroboran sodowy, tworzący bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie, stosowany w ceramice, farbiarstwie, garbarstwie, kosmetyce i lecznictwie (jako środek antyseptyczny) oraz… …   Słownik języka polskiego

  • brom — m IV, D. u, Ms. brommie, blm 1. chem. «(Br) pierwiastek chemiczny z grupy chlorowców, liczba atomowa 35, ciecz lotna, brunatnoczerwona o przykrej woni, działa drażniąco na błony śluzowe; w przyrodzie występuje w postaci bromków, stosowany w… …   Słownik języka polskiego

  • chloran — m IV, D. u, Ms. chlorannie; lm M. y chem. «związek nieorganiczny, sól kwasu chlorowego; używany do produkcji zapałek, materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, środków chwastobójczych; stosowany także, jako środek wybielający i dezynfekujący, w… …   Słownik języka polskiego

  • chlorek — m III, D. chlorekrku, N. chlorekrkiem; lm M. chlorekrki chem. «każdy dwuskładnikowy związek nieorganiczny chloru ujemnie jednowartościowego z innym pierwiastkiem; w języku ogólnym także: każdy związek organiczny zawierający chlor; chlorki… …   Słownik języka polskiego